top of page

Dienstverlening

Advies

Wij worden als adviseur gevraagd om mee te denken over organisatie-ontwikkeling: het inzichtelijk maken van knelpunten en obstakels en het aanreiken van mogelijkheden voor daadwerkelijke oplossing.

Helderheid en duidelijkheid zijn daarin onderscheidende kenmerken.

Het samen met de opdrachtgever verkennen van het vraagstuk is altijd de eerste stap in een opdracht. Onze analysesystematiek zorgt ervoor dat processen en organisatie snel worden doorgelicht en dat de cruciale aandachtsgebieden duidelijk zichtbaar worden.

Inzicht verschaffen als basis voor te nemen beslissingen is hierin cruciaal.

Executive Search & Recruitment

Het zoeken en vinden van de juiste kandidaat is essentieel voor de invulling van iedere vacature in iedere organisatie.

Doeltreffend zijn in de daadwerkelijke realisatie daarvan bepaalt het onderscheidend vermogen.

 

Wij zorgen voor snel en helder inzicht in de betreffende situatie en de daarvoor noodzakelijke expertise en persoonlijkheid. Het meenemen van alle bij dit proces betrokken partijen is cruciaal en bepalend voor het succes. Kwaliteit en snelheid, contradictio in terminus of toch niet?

Management is verantwoordelijk voor het nemen van de juiste beslissing. Wij zorgen met hen voor het juiste recept met de juiste ingredienten.

Interim Management

Tijdelijk management kan in veel situaties een juiste oplossing bieden: uitval, overbrugging, projecten, verandering, implementatie is een aantal aanleidingen hiervoor.

Bijna altijd is het wenselijk of noodzakelijk dat een Interimmanager snel voorhanden is.

Ons netwerk bestaat uit een groot aantal zelfstandige professionals met een grote diversiteit in achtergrond en ervaring. Hierdoor is het mogelijk om voor zeer uiteenlopende vraagstukken de juiste persoonlijkheid en expertise snel te kunnen inzetten.

Wij staan voor een snelle doorgronding van de situatie, de werkelijke problematiek en een adequate formulering van de opdracht en de te bereiken resultaten. Actieve begeleiding bij de uitvoering van de opdracht zorgt voor de bewaking van kwaliteit en voortgang.

Samenwerking

Managing Consultant bij Highcare Interim & Advies, de dienstverlener voor professionals in de Zorg.

Opdrachtgevers zijn gebaat met de inzet van de op dat moment vereiste expertise en kwaliteiten:

wij werken samen met onafhankelijke en zelfstandige professionals en organisaties, ieder met hun eigen specifieke kennis en deskundigheid.

Hierdoor zijn wij in staat om onze opdrachtgevers op vele terreinen en snel van een adequate oplossing te kunnen voorzien: wij verbinden organisaties en mensen.

bottom of page