top of page

Over ons

Actief meedenken en de juiste mensen inzetten die nu nodig zijn voor de ontwikkeling en groei.
Dat is waar wij voor gaan en staan.

Bradley Consulting helpt opdrachtgevers hun organisatievraagstukken te verhelderen en met de daardoor verkregen inzichten op te (laten) lossen.

Inzichtelijk maken van het voorliggende vraagstuk, de daarvoor benodigde organisatie, samenwerkingspartners en de inzet van gekwalificeerde mensen die de juiste bijdragen kunnen leveren.

Actief ondersteunen van bestuur en management in het realiseren van hun doelstellingen, ontwikkeling en groei, door het inbrengen van oplossingen voor verbetering van samenwerken en performance. 

 

Vooral bijdragen aan verbetering van besturing en bedrijfsvoering in alle mogelijke facetten, met name in bedrijfsleven, onderwijs en gezondheidszorg.

 

Jos A. Vinks
Consultant
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

30 jaar ervaring op het snijvlak van organisatie en mensen: consultancy, inzet van interimmanagers, search, coaching, managementdevelopment en gerichte training.
Snel en scherp in de analyse van vragen/problemen en het aandragen van een daadwerkelijke oplossing, verankerd in de kwaliteiten van mensen.Veel gevraagd in situaties waar de organisatie heeft geprobeerd een organisatie- /personeelsvraagstuk zelf op te lossen en en daarin niet is geslaagd, dan wel is vastgelopen.  De open en duidelijke aanpak leidt tot een oplossing van het probleem en adequate invulling van tijdelijke en langdurigere (personeels)invulling. 
Altijd gericht op het in lijn brengen van organisatiedoelstellingen en menselijke kwaliteiten en expertise.

Managing Consultant bij Zorgzuster Interim & Advies, de dienstverlener voor professionals in de Zorg.

bottom of page